תנאי שימוש באתר "עוטף בכיף"

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

  1. קדימון: אתר "עוטף בכיף" הוא אתר המשתמש את מרכז המבקרים בקיבוץ כרם שלום , והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן .בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. אין לראות בחברה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של הוראות הדין. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאספקתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי רשתות וחנויות ו/או לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של מוצרים ו/או שירותים אלה.
  2. קניין רוחני :האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "עוטף בכיף" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "עוטף בכיף".בנוסף לתכני צד ג', מוצגים בעוטף בכיף מחירי מוצרים מרשת האינטרנט. מובהר כי המחירים מוצגים כפי שהם ללא מעורבות כלשהי של החברה. תוצאות החיפוש מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב שלעוטף בכיף בהסתמך על המחירים. קביעת ועדכון המחירים הנם באחריותם הבלעדית של הרשתות ואין החברה אחראית לכל דבר הקשור בהם לרבות לדיוקם, לתוכנם, לנכונותם, אופן רמת עדכונם ומהימנותם. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
  3. תוכן האתר: אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.מנוע החיפוש של עוטף בכיף מאפשר למצוא מידע ותכנים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים ו/או לא מדויקים ו/או נכונים ("מידע פוגע"). החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, פגיעה ו/או עוגמת נפש שייגרם למשתמש כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע. החברה לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, לרבות בינו לבין רשתות המזון, אם תיווצר ולא תהא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי רשתות המזון, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמוצע על ידי רשתות המזון ללקוחותיהם.פרסום בעוטף בכיף אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד החברה לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצג בפרסום ו/או לעשות שימוש בהם.התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "עוטף בכיף" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
  4. ניהול משתמשים ומבקרים באתרהנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "שם האתר שלכם".
  5. גילוי נאותבאתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.בעוטף בכיף מוצגים, בין היתר, מידע ותוכן (לרבות תמונות, קבצי טקסט, קבצי וידאו ו/או אודיו) שנמסר לפרסום על ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים כגון יצרני ומשווקי המוצרים (""תכני צד ג'"). החברה אינה מתחייבת להציג ו/או לשלב תכני צד ג', כולם או חלקם, היא אינה נושאת בכל אחריות ביחס לתכנים אלה ואינה מחוייבת לציין את מקורם ו/או מתי נמסרו לה לפרסום. על ידי מסירת תוכן צד ג' לפרסום בעוטף בכיף מצהיר המשתמש כי אין לו כל מניעה חוקית חוזית או אחרת המונעת ממנו למסרם לפרסום, כי הוא מוותר בוויתור בלתי חוזר על כל זכות מוסרית בהם (לרבות הזכות לקרדיט והזכות לעשות בהם התאמות לשם הצגתם), כי הוא מקנה לחברה רישיון שימוש בלתי הדיר להציגם באתר ובכל פרסום אחר מטעם החברה, ללא מגבלת זמן וכי אין במסירתם לפרסום כאמור משום פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהוא. מובהר כי תמונות המוצרים המוצגים בעוטף בכיף הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו פערים בין המוצר המוצע למכירה ברשתות לבין תמונתו והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד עוטף בכיף ו/או מהגורם אשר סיפק את תמונת המוצר בקשר לכך.בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
  6. איזור שיפוטבעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז דרום.